بحث تقلب علمی ، تولید مقالات تقلبی، تولید پروفسورهای پفکی، پژوهشگران برگزیده پهلوان پنبه ای، تولید پژوهشگران دوپینگی که نامشان گوش آدم و عالم را کر میکند و هیچ کس نمی تواند پاسخگوی ادعاهای ایشان باشد، و دانشمندان فرزانه ای که نامشان در دهها یا صدها مقاله منتشرشده درنشریات بین المللی بعنوان ّFirst Author یا Correspondig Author آمده ولی حتی یک پروپوزال پژوهشی را نمی توانند بصورت استاندارد تهیه کنند بحثی است نه چندان قدیمی که البته این سالها داغ تر ازگذشته بدان پرداخته می شود.

با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بسیاری ازدانشجویان و دانش پژوهان جوان ممکن است حتی بصورت ناخواسته و فقط از روی سهل انگاری مرتکب خطای حرفه ای از نوع تقلب در پژوهش شده و درهمین ابتدای کار تمام راه های پیشرفت علمی را برروی خود بسته ببینند، تصمیم گرفتم از امروز به بعد مطالبی را دراین زمینه به نگارش در آورم.

ازآنجایی که این post خوب نیست فاقد مطلب ارزشمندی باشد بد نیست دراینجا فقط به آوردن نام سه تا از مصادیق بارز تقلب علمی بسنده می کنم و انشاء الله در Post های بعدی برروی این عناوین و سایرموارد مرتبط بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

مهمترین مصادیق بارز تقلب علمی عبارتند از:

۱- سرقت ادبی یا Plagiarism

۲- تحریف یا Falsification

۳- جعل و داده سازی یا Fabrication