سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
مصطفی فخراحمد – مدرس دانشگاه شیراز

چکیده:

باتوجه به اینکه دردنیای کسب و کارامروزی چیزی مهم تر از ادامه حیات و بقا در میان رقبای تجاری نیست مادراین مقاله ابتدا به توضیح مدیریت روابط با مشتری CRM تحلیلی پرداخته ایم ودلایل اهمیت ان دربهبود کسب و کار اینترنتی بیان کردیم و سپس یکی از راه حلهایی را که به عنوان شیوه مناسب برای بهبود و توسعه کسب و کار خود معرفی کردیم استفاده از وب آنالیتیکز بودکه بررسی نتایج حاصل از آن دراتخاذب تصمیمات استراتژیک سازمان نقش بسزایی خواهد داشت درادامه این مقاله به تعریف صحیحی از تحلیل گر وب و جنبه های اهمیت آندرکسب و کار اینترنتی خواهیم پرداخت سپس به بررسی ارزشمندترین اطلاعاتی که از وب آنالیتیکز بدست می آید می پردازیم یک راه حل دیگر برای دستیابی به این اطلاعات استفاده از فایل ثبت وقایع وب می باشد اما نتیجه حاصل از این فاییل با نتایج ح اصل از وب آنالیتیکز هرگز شبیه هم نخواهد شد دراین مقاله علت این اختلاف را بررسی می کنیم درنهایت یک دسته بندی روی برخی از وب آنالیتیکزهای پرکاربرد خواهیم داشت و گوگل آنالیتیکز را به عنوان یک تحلیل گر معرفی می کنیم