سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع
کامران شهانقی –

چکیده:

روش VIKOR به عنوان یکی از روشهای برنامه ریزی توافقی (Compromise programming) برای حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیطهای گسسته معرفی شده است . این روش بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها بر مبنای فاصله آنها از حل ایده آل تمرکز میکند. ما در این مقاله با توسعه رویکرد VIKOR برای حل مسائل MODM و بکارگیری روش تجزیه Dantzig–Wolfe، مسئله برنامه ریزی چند هدفه غیر خطی در مقیاس بزرگ باQ تابع هدف را به مسئله ای با یک تابع هدف تبدیل کرده و سپس این مسئله را به کمک روشهای متداول حل می نماییم. در ادامه مقاله نیز با ارائه نتایجی عددی ،کارایی این روش در مقایسه با روش TOPSIS توسعه داده شده برای این نوع مسائل تشریح شده است.