سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Z. Golestani kalat – MSc student, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
G. Moravvej – Assistant Professor, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Fer dowsi University of Mashhad, Iran
A. Heydarzade – MSc student, Dept. of Plant Protection Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

چکیده:

A key pest of cereals is the cowpea seed beetle, Callosobruchus maculatus, a bruchid that infestsvarious stored pulses including cowpea, chickpea, lentil, mung bean and broad bean. In the present study,the fumigant toxicity of vapors of the essential oils extracted from Avishan-e Shirazi, Zataria multifloraand Lavender, Lavandula angustifolia were evaluated on both sexes of one-2 day old C. maculatus adultsat 30±۱ºC, 60±۵% RH and dark. The toxicity of both oils was significantly and positively associated withconcentration and exposure time. The males were more sensitive than females. The insects were 9-10times more tolerant to the vapor of Z. multiflora oil compared to that of L. angustifolia oil. The 24 h LC50values of Z. multiflora oil were 329 and 562 μlL-1 and the counterpart values of L. angustifolia oil were34 and 54 μlL-1 for males and females, respectively. The results suggested that the oils of these speciesespecially Lavender oil can be employed as good alternatives to fumigant insecticides or other chemicalsynthetic compounds to protect stored pulses against the cowpea seed beetles.