سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید سجاد پیراهش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی کامپیوتر
علی عباسی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دانشکده فناوری اطلاعات
مسعود شکرنژاد – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دانشکده فناوری اطلاعات
محمد منتظری – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دانشکده فناوری اطلاعات

چکیده:

هدف اصلی در استفاده از شبکه های حسگر بی سیم، جمع آوری اطلاعات در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه و ارسال آن به سمت گره های علاقه مند می باشد. عواملی مانند منابع انرژی محدود و قابلیت های پردازشی پایین باعث شده تا انتشار اطلاعات بعنوان یکی از مهمترین مسایل این شبک هها مطرح باشد. در این مقاله روشی جدید برای انتشار اطلاعات معرفی خواهد شد که بر مبنای خوشه بندی و انتخاب دروازه برای مسیریابی کار می کند. هدف از این کار کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر شبکه، بالا رفتن میزان اطلاعات دریافتی، کاهش انرژی گر هها به صورت متعادل و توازن در ارسال اطلاعات از تمام محیط شبکه م یباشد. نتایج بدست آمده از شبی هسازی این روش و مقایسه آن با رو شهای دیگر حاکی از آن است که روش معرفی شده در این مقاله بسیار کارآمدتر بوده و کلیه اهداف بیان شده را تامین می کند.