سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

Abdolkarim Ghaedi – Assistant Professor, Department of Architecture, Bandarabbas Branch, Payame Noor University of Hormozgan, BandarAbbas, Iran
Moein Aghaeemehr – Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
Hossein Raji – Faculty of Architecture, Rouzbahan University, Sari, Iran
Babak Salajegheh – Kerman Branch,Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده:

It seems that industrial development and outreach of machine life have affected the historical centers of cities in a way that they had lost their ability to pursue citizens to pedestrian-friendly urbanism. Thus the interaction between citizens and urban spaces has been decreased. The main cause is city governors prespective in expanding streets in order to provide more services, while they are expected to find moresolution to intrest people ingreen housing. Thus the main queries of this study are: What are the most important criteria of pedestrian-friendly urban development? And what is its relation to green housing project?In order to find the best answer for these queries Kermanshah has been chosen as the case study and by means of Logical Argumentation Research Method, Field Study-Inspection techniques and questioner data have been collected and analyzed.Result of this research shows the pedestrian-oriented and Environmental friendly housing are two related variant which are very efficient inachieving healthy social norms. In this process the role of using green spaces and mixed-space uses in private and public spaces shouldn’t be underestimated