سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Navid Naserian – MSc graduate of Arak Azad University, Arak. Iran,
Hossein Farazmand – Assisstant professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran. Iran
Reza Vafaei-Shoushtari – Assisstant professor Arak Azad University, Department of Entomology, Arak. Iran
Arman Avand-Faghih – Assisstant professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran. Iran. 3- Assisstant professor Arak Azad University

چکیده:

The pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae), is the major pest ofpomegranate orchards in Iran. Insect sex pheromone traps, were used to determine the populationdensity of pest in this study, the efficacy of sex pheromone traps, including trap type, height and color oftrap and trap situation. For this purpose, experiments were conducted in a randomized complete blockdesign with four replications in the Lorestan province. The results showed that, the delta type trap was thebest, so it was captured 1.04 moth/day. The comparison of trap heights showed that, height 1.5 meter hasthe maximum capture (1.24 moth/day). The study on trap color and situation showed that, white colorand south situation were captured the highest moth (1.17 and 1.04 moth/day, respectively). As a result,the most suitable conditions for the usage of synthetic pheromone trap of pomegranate fruit moth, deltatypetrap with color white and set in the pomegranate trees south and 1.5 meter height