سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره رشیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد
امیر گندمکار – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

استان همدان با داشتن فرهنگی کهن و پایدار متشکل از اقوام، طوایف و عشایر بسیار و تنوع اقلیمی و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از هر نظر برای صنعت گردشگری آماده است اما یکی از اطلاعات مورد نیاز توریستها برای سفر شرایط اقلیمی مقصد می باشد یعنی توریست زمانی را برای گردشگری انتخاب می کنند که شرایط اقلیمی مساعد باشد اما شرایط اقلیمی مورد توجه توریست دما، رطوبت، تابش و جریان هوا می باشد که این عوامل اقلیمی شرایطی را به وجود می آورند به نام شاخص راحتی که در رابطه با عکس العمل انسان نسبت به شرایط حرارتی محیطی که باید این عواملی را یک جا مورد توجه قرار داد. استان همدان نیز به دلیل وجود رشته کوه زاگرس، پوشش گیاهی، بادهای محلی و عرض جغرافیایی … قدرت جلب و جذب توریست را در سطح ملی و جهانی را دارا می باشد. بنابراین در این مقاله با استفاده از داده های اقلیمی ایستگاه های هواشناسی استان همدان و بر اساس اقلیم آسایش توریسم شرایط اقلیم توریست استان همدان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بهترین زمان و مکان ها شناسایی و در اختیار گردشگرانی قرار بگیرد. با توجه به تحقیقات انجام شده در این استان بهترین و مناسب ترین زمان برای فرد گردشگر که در آن از نظر فیزیکی و روحی در آسایش باشد از اواخر اردیبهشت تا اواخر مهرماه می باشد.