دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,گت پیپر

دانلود مقاله برنامه ناب هوافضای “ ۱ مرکز فناوری، سیاست گذاری و توسعه صنعتی ۲ دانشگاه ام . آی . تی الگویی مناسب برای همکاری های چند جانبه : دولت، دانشگاه، صنعت و نیروی کار کشورمطالعه موردی : بکارگیری محصولات ام . آی . تی . برای اجرای ناب فراگیر در گروه صنعتی ایران خودرو