دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,گت پیپر

دانلود مقاله عنوان فارسی: مخاطب شناسی جنگ نرم با تاکید بر جایگاه دانشگاهیان مخاطب شناسی جنگ نرم با تاکید بر جایگاه دانشگاهیان ارائه راهبردهایی برای صیانت از دانشگاهیان (عنوان عربی: معرفه المخاطبین فی الحرب الناعم مع التأکید علی موقف الجامعیین عرض استراتیجیات لصیانه الجامعیین)