سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
بهزوز بهروزی راد – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
جعفر مرشدی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرییا مهدی زاده –

چکیده:

برای ایجاد یک توسعه پایدار و همه جانبه و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها می باشیم. در این راستا توسعه صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم که اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این رو بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می یابد. بنابراین بررسی موانع توسعه صنعتاکوتوریسم در منطقه حفاظت شده دنا، در قالب مدلSWOT در دستور کار این پژوهش قرار گرفت. پس از تعیین مسأله اساسی تحقیق، به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با افراد مختلف و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف امکانات زیر بنایی، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر که به نظر می رسید با توسعه نیافتگی صنعت اکوتوریسم مرتبط باشند، شناسایی شد. در پایان بر مبنای ضعفها و مشکلات شناسایی شده، پیشنهاداتی ارائه گردید.