سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Parisa Kermani – Alumnus Msc., Arak Islamic Azad University
Hussein farazmand – Assistant Professor,National Institute for Plant Protection Research
Javad Karimzadeh – Assistant Professor, Research Center of Agriculture and Natural Resources Esfahan
Arman Avand-Faghih – Assisstant professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran. Iran. 3- Assisstant professor Arak Azad University

چکیده:

Euzophera bigella Zeller (Lepidoptera: pyralidae) is one the most important pests of quince trees thatmakes many damages in fruits only sexual pheromone traps can be used as a sure means of definingappearance and density of the population before serious damages. In this survey the efficiency of sexualquince larva pheromone involving trap type proper trap height and pheromone persistence were studied.For the purpose experiment were done in random complete blocks with 5 replications in falavarjan.Results showed that the type of trap had not any effect on the rate of daily trapped pests so that in bucketand Delta traps hunted pests were respectively 0/5 and 0/4. Pest per trap comparison between height oftrap showed that height of 1/5(m) where more proper and at this height had the most daily averagetrapped pest (1/01 male captured) and height of 0/5 (m) had lowest daily trapped pest rates (0/17 malecaptured). Studying on pheromone persistence showed that pheromone changing per 2 and 4 week wasmore proper than 8 weeks. so that the daily hunting rate at the time of pheromone change in a period of 2,4 and 8 weeks would be respectively 0/62, 0/5 and 0/25 of the male moth there fore based on theinformation the most proper conditions for installing synthetic pheromone traps for quince larva would bebucket trap installed of a height at 1/5 (m) whit changing pheromone capsules every 4 week.