سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا بشارتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

همانطور که می دانیم بشر از همان ابتدای آفرینش به طرق مختلف با مساله کیفیت ۱ درگیر بوده است و همیشه کیفیت بالا به نوعی درتصمیم گیری ها نمود پیدا می کرد.صرف نظر از تعریفهای متعدد کیفیت، یک سری ویژگیهای مشترک جهانی برای آن درنظر گرفته شده است که عبارتند از : عملکرد دقیق،حداقل تغییر و کمترین هزینه. دانشمندان و مهندسینی که به طور عمومی و کلی با مسائل برخورد می کنند علاقمند به مورد اول، آمارگران، متمایل به مورد دوم و مدیرانتجاری دوستار مورد سوم می باشند. بدیهی است فرآیند و یا محصولی موفق است که برخوردار از همه موارد فوق باشد.به عنوان مثال با اختراع ماشین بخار و به دنبال آن انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی سبب رشد صنایع و توسعه بازرگانی شد. تولید از صورت تک محصولی به صورت انبوه درآمده و مسائل جدیدی که معمولا شامل مسائل مدیریتی نیز بود بروز کرد و با به وجود آمدن مجموعه ای از عوامل فروش و واسطه ای شبکه گسترده ای از فعالیتهای توزیعی بین تولید کننده و مصرف کننده حایل گردید. استاندارد در آن زمان مفاهیم زیر را در بر می گرفت. تناسب در ساخت محصول ;میزان عملکرد کاری محصولک بازرسی محصولات از نظر تطبیق با استانداردهای تعیین شده و واحد و مقیاس اندازه گیری ابعاد اما در عصر حاضر با رشد صنایع و سازمانها و با پیشرفت تکنولوژی با نگرش جدید، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است ومستلزم ایجاد ارزش برای مشتری، آفرینش ارزش در خود سازمان است و سازمانی که بخواهد رویکردفوق را دنبال کند در وهله اول باید به حوزه سیگماها وارد شود و هدف غائی آن نیز باید رسیدن به سطح شش سیگما ۲ یعنی ۳,۴ خطا در یک میلیون فرصت ۳ باشد در عصری که به سر می بریم کاربرد فناوریهای روز منجر به کارایی بیشتر چنین متدولوژیهایی می گردد ،ازاینروسیستم شش سیگما نیز به شکل دیجیتالی بوجود آمده و در سیستمهای مدیریت فرایند کسب وکار ۴ کاربرد دارد.دراین مقاله نیزهدف مروری بر بررسی تحلیلی شش سیگما می باشد ودر نهایت نقش شش سیگما در بازمهندسی مجددفرایند ۵ را مورد بررسی قرارمی دهیم