سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه رنجکش – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید که از ترکیب اتوماتای یادگیر سلولی والگوریتم جهش قورباغه ها (SFLA) حاصل می شود. برای بهینه سازی در محیط های پیوسته و ایستا، پیشنهاد می گردد. در الگوریتم پیشنهادی هر ممپلکس از قورباغه ها در یک سلول از اتوماتای یادگیر سلولی قرار می گیرند. اتوماتای یادگیر موجود در هر سلول به عنوان مغز متفکر ممپلکس عمل می کند و استراتژی حرکت و جستجو را تعیین می کند. الگوریتم پیشنهادی به همراه SFLA استاندارد و دو نسخه ی سراسری و محلی الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات در فضای ۳۰ بعدی بر روی شش تابع شایستگی استاندارد آزمایش شده اند. نتایج آزمایشات نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی از کارآیی بسیار مناسبی برخوردار است.