سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

متین خسروی – دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی – تکنولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد ا
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پیمان اریایی – مربیگروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی ام

چکیده:

تکنولوژیکی شناسایی اتوماتیکی RFD است که شامل دستگاه خواننده و برچسبهای هوشمند می باشد برچسبها خود شامل ریزتراشه ها ی کوچک به همراه انتن بوده که انتن تراشه را قادر می سازد اطلاعات شناسایی شده را به خواننده انتقال دهد زمانیکه خواننده اماده شد برچسب اطلاعات را به تراشه اش گسیل می کند خواننده امواج رادیویی منعکس شده از برچسب را به اطلاعاتدیجیتال تبدیل کرده که انگاه این اطلاعات می توانند واردکامپیوتر شوند این برچسب های هوشمند کانال ارتباطی بین محیط خارجی و دیگر اجزا در سیستم بوده و وقتی که با ابزار خارجی مواجه می شوند می توانند به سرعت جنبه های کیفی را بسنجند و ایمنی غذایی را به تصوی کشند. برای مثال میزان PH فعالیت ابی و ابزارهای کشف سریع میکروبی ممکن است درمکانهای استراتژیک در طول زنجیره غذایی قرار گیرند. جایی که آنها داده ها را با برچسب های RFID مبادله می کنند.