سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

Zohre babaei – Department of Chemistry, Azad University Ghachsaran, Ghachsaran , Iran
Abdolmohammad Ghaedi –
Zahra Shokoohmandi –
Darioush Babaei – Department of Environment law, Azad University Yasouj, Yasouj, Iran

چکیده:

Dyes are usually present in trace quantities in the treated effluents of many industries [1]. However, wastewater containing dyes is very difficult to treat, since the dyes are recalcitrant organic molecules, resistant to aerobic digestion, and are stable to light, heat and oxidizing agents due to their structure and molecular size [2,3]. Amongst the numerous techniques of dye removal, adsorption is the procedure of choice and gives the best results as it can be used to remove different types of coloring materials[4]. The use of low-cost, locally available, highly efficiencient and eco-friendly adsorbents has been investigated as an ideal alternative to the current expensive methods of removing dyes from wastewater [5]. This study investigates the potential use of activated carbon prepared from the citron tree for the removal Muroxide dye from simulated wastewater. The effects of different MOstem variables, adsorbent dosage, initial dye concentration, pH, sieve size of adsorbent and contact time were investigated and optimal experimental conditions were ascertained. Muroxidecontents and its removal percentage were determined using a UV-Vis spectrophotometer before and after adsorption. The results showed that as the amount of the adsorbent increased, the percentage of dye removal increased accordingly. The adsorption data at equilibrium was evaluated and fitted by different isotherm models like Langmuir, Freundlich and Tempkin to evaluate the ongoing adsorption process.