سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانش کده کشاورزی، بخش گیاهپزشکی

چکیده:

در تابستان سال ۱۳۹۰ از برخی نخلستان های جیرفت، بم و ارزوئیه در استان کرمان به منظور جداسازی و شناسایی قارچهای همراه با زوال درختان خرما بازدید به عمل آمد و از دمبرگ، دم خوشه و تنه درختان خرما با علائم زردی و زوال نمونه برداری شد. عمل جداسازی عوامل قارچی از نواحی تغییر رنگ یافته بافت های آلوده و با استفاده از محیط کشت های عصاره سبیب زمینی- آگار (Potato dextrose-Agar=PDA) و عصاره مالت- آگار (Malt Extract-Agar=MEA) حاوی سولفات تتراساکلین ( ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر) انجام شد. در کل ۳۷ جدایه قارچی از نمونه های مورد بررسی جداسازی گردید. در این بررسی ۱۳ جدایه Phaeoacremonium از درختان خرما با علائم زوال جداسازی گردید که بر اساس خصوصیات ریخت شناختی و مطالعات مولکولی (تکثیر و تعیین ترادف بخشی از ژن بتا توبولین) به عنوان Pm. aleophilum و(۹ جدایه) و Pm. parasiticum و(۴ جدایه) شناسایی شدند. در این مطالعه همچنین ۲۴ جدایه شامل Paecilomyce spو(۳جدایه) ، Alternaria sp.و(۸جدایه) Fusarium sp.و(۵جدایه)، Aspergillus sp.و(۲جدایه) و Penicillium sp. و(۶جدایه) از درختان خرما بدست آمد. این اولین گزارش از گونه Pm. aleophiulum همراه با زوال درختان خرما در دنیا و همچنین بر اساس اطلاعات موجود این مطالعه اولین گزارش از Pm. parasiticum همراه با درخت خرما خارج از کشور عراق است.