سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عسگر فرحناکی – دانشیار دانشگاه شیراز
سهراب شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

از جمله تکنیکهای جدید NMR NMR Gyro Frequency مورد استفاده در صنایع غذایی است این تکنیک بطور کلی درسال ۱۹۴۶ کشف شد و اولین کاربرد آن درصنایع غذایی که مربوط به تشخیص ترکیبات موجود در مواد غذایی است درسال ۱۹۷۰ گزارش شده است NMR قادر است درسطح مولکولی خواص فیزیکوشیمیایی سیستمهای مختلف را تجزیه و تحلیل نمایند اساس کار NMR تجزیه و تحلیل هسته اتمهایی است که به صورت ذاتی دارای خاصیت مغناطیسی هستندو می توانند همانند آهن رباهای بسیار کوچکی عمل نمایند خواص فیزیکی مواد غذایی مانندنقطه ذوب بیاتی نان میزان اتصال و تحرک آب تعیین نوع آب تعیین درجه رسیدگی میوه ها و … توسط NMR می تواند مورد بررسی قرارگیرد همچنین NMR تحت شرایط مطلوب می تواند اثر میکروب کشی داشته باشد و درفرایندهای مختلف مواد غذایی به کارگرفته شودد دراین سمینار سعی می شود مکانیسم NMR و برخی از کاربردهای آن درصنایع غذایی ارایه گردد.