سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود بهرامی علمدارلو – دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
وحید جواهری – واحد تحقیق وتوسعه صنایع ریخته گری اصفهان
حسین مناجاتی زاده – استادیار ومدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی و
کامران امینی – استادیار مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

نخستین خانواده چدنهای پر آلیاژ که بیشترین اهمیت را کسب کردند، چدن نایهارد با زمینه مارتنزیتی و کاربیدهای توزیع شده در ساختار است که کربن در آنها از ۲/۵ تا۳/۶درصد متغیر می باشد. ترکیب کاربیدها به علاوه مارتنزیت، زمینه مقاوم به سایش خوبی ایجاد می کند. در این تحقیق تاثیر افزودن ۰/۲ و۰/۷و۱/۳۳درصد تیتانیوم بر مرفولوژی کاربیدM7C3و زمینه چدن نایهارد ۴ مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی ومیکروسختی طبق استاندارد تهیه ونتایج حاصله، مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهده ریز ساختار نشان می دهد که افزودن تیتانیوم تاثیر زیادی به مرفولوژی وتوزیع کاربیدها خواهد داشت. نتایج میکروسختی افزایش یافته است واندازه کاربیدکاهش می یابد