سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

Nafiseh Davati – Ph.D Student Of Agriculture Engineering – Food Science and Technology
Mohammad. B Habibi Najafi – Professor, Department of Food Science Industry. Faculty of Agriculture. Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

چکیده:

آنزیمها در صنایع غذایی دارویی بهداشتی پاکسازی محیطز یست و …نقش مهمی دارند در صنعت غذا آنزیم ها به منظور هیدرولیز موادضدتغذیه ای رهاسازی و افزایش قابلیت دسترسی زیستی مواد مغذی ضروری نظیر مواد معدنی و ویتامین ها استفاده می شود تثبیت آنزیم به منظور سهولت بازیافت آنزیم امکان عملیات مداوم و خالص سازی بهتر محصول انجام می شود به منظور افزایش فعالیت طول عمر کم هزینه و کارا بودن انزیم ها نانومواد می تواندبه واسطه نسبت بالای سطح به حجم در مقایسه با موادحامل سنتی در مقیاس ماکرو جهت فراهم کردن سیستمهای عالی تر حامل آنزیم استفاده شود پایدارسازی آنزیم در نانوساختارهای مختلفی نظیر نانوذرات نانوفیبرها نانوذرات تهیه شده بهوسیله اینکپسولاسیون ژل – سل مواد mesoporous و نانوذرات آنزیم منفرد SENs انجام می شود.