سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی کاظمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزو
مسعود صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزو
محمد سروی – استادیار گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون بهای سوخت های فسیلی و روند رو به اتمام منابع این نوع سوخت، استفاده از سوخت های جایگزین به ویژه در دو دهه گذشته در دستور کار بیش تر کشور های جهان قرار گرفته است. در این بین پیل های سوختی ۱ و سلول هایخورشیدی ۲ به عنوان منابع انرژی پاک و با کارایی بالا محبوبیت فراوانی یافته است. در این مقاله یک پیل سوخت ۵ کیلو واتی و یک سلول خورشیدی ۱۲ کیلوواتی برای تغذیه یک بار در یک شین بهطور موازی شبیه سازی شده است. نقطه ای از منحنی توان بر حسب ولتاژ که در آن توان ماکسیمم است به عنوان نقطه ماکسیمم توان ۳ در سلول خورشیدی و پیل سوختی شناخته می شود. نور ودرجه حرارت در طول شبانه روز همواره در حال تغییر است این عامل، تغییرات همیشگی ولتاژ ماکسیمم را به دنبال دارد. در این شبیه سازی سلول خورشیدی همواره روی ماکسیمم توان خود بکارگیری شده است و در هنگام افزایش بار، پیل سوختی برای جبران کمبود بار وارد مدار می شود. در ضمن محدودیت های سوخت و راندمان پیل سوختی در نظر گرفته می شود. هم چنین دراین مقاله نقطه کار ماکسیمم با استفاده از منطق فازی برای هردو سلول پیل و فتوولتائیک ردیابی شده است.