سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم ده باشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک،دانشگاه مهندسی دانشگاه بیر
سید حمید ظهیری – استادیار گروه مخابرات و الکترونیک دانشگاه مهندسی ،دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی دربهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی به نام الگوریتم جستجوی گرانشی چند هدفه MOGSA) ارایه می شود روش MOGSA) از بهینگی پرتو برای شناسایی موقعیت های غیرغالب و از یک مخزن بیرونی برای نگهداری این موقعیت ها استفاده می کند برای اطمینان از صحت عملکرد روش ارایهشده درمواجه با مسائل بهینه سازی چند هدفه آن را بوسیله چندین تابع استاندارد معتبر مورد آزمایش قرار میدهیم نتایج نهایی نشان از رقابت تنگاتنگ روش پیشنهادی با دیگر الگوریتمهای بهینه سازی چندهدفه رایج دارد از این رو می توان ادعا کرد روش MOGSA) بستر جدیدی از تحقیقات را فراروی محققین قرار داده است.