سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما علی آبادی – کارشناس ارشد خدمات علمی و فنی امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شیراز
فهیمه قنبری – کارشناس انرژی امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شیراز

چکیده:

امروزه مساله انرژی و فشارواردات بنزین و افزایش قیمت سوخت و آلودگی های زیست محیطی توجه مدیران را به خود جلب کرده است و دائما درفکر چاره اندیشی درخصوص حل این مشکلات هستند متانول سوخت تمیز سبز و از منابع انرژی متنوعی و گسترده ای قابل استحصال است کشورهای بسیاری درزمینه ترکیب متانول و بنزین و استفاده از آن بعنوان سوخت جایگزین فعالیت نموده اند که درنهایت پس از آزمایشهای بسیار و عملیاتی کردن استفاده تکنولوژی احتراق کاتالیستی مشکلات ترکیب متانول و بنزین را برطرف نموده اند بصورتیکه درموتور اتومبیل ها بدون نیاز به تغییر درسیستم موتور این ترکیب سوختی قابل استفاده می باشد با استفاده ازا ین محصول حدود ۲۵-۸% درمصرف انرژی صرفه جویی خواهیم داشت و انتشار گازهای آلاینده نسبت به قبل نیز کاهش خواهد داشت