سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران یوسفی داز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،گرگان،ایران
شهزاد رادکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،گرگان ایران

چکیده:

فشرده سازی Gluc از یک گروه موضعا فشرده G را بزگترین فشرده سازی روی G تعریف می کنیم.فشرده سازی استون_چخ بزرگترین فضای هاسدورف فشرده تولید شده به وسیله G است،به این معنی که هر نگاشت پیوسته از G یه یک فضای هاسدورف فشرده دیگر مانند H دارای یک توسیع منحصر به فرد از به H می باشد.این دو فشرده سازی رابطه نزدیکی باهم دارند،به عنوان مثال،LUC_فشرده سازی مجموعه اعداد حقیقی،همان طور که در این مقاله ذکر خواهد شد،به وسیله فشرده سازی استون_چخ مجموعه اعداد صحیح بیان می شود.این دو فشرده سازی در فضای گسسته یکسانند.