سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Bahram Naseri – Assistant professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
Jabraeil Razmjou – Assistant professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
Mehdi Hassanpour – Assistant professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
Akram Arghand – MSc student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

چکیده:

The cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) is a serious pest of different agricultural cropsin Iran and other parts of the world. The effect of different corn hybrids including SC700, SC704, SC500,DC370 and SC260 when incorporated into artificial diets on life table parameters of H. armigera wasstudied at growth chamber (25±۱ºC, 65±۵% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours). The intrinsic rateof increase (rm) on different hybrids varied from 0.1039 to 0.1394 (day -1), which was lowest on SC700and highest on SC500. The highest net reproductive rate (R0) was on SC500 (203.90female/female/generation) and the lowest value of this parameter was on SC700 (68.30). The resultsshowed that longest doubling time (DT) was on SC700 (6.59 days) and shortest one was on SC500 (4.96days). The survival rate (lx) of individuals developed to adults from the initial cohort was 0.36, 0.44, 0.56,0.46 and 0.48 on DC370, SC704, SC260, SC500 and SC700, respectively. The life expectancy (ex) of H.armigera was 13.55, 16.45, 13.53, 13.43 and 13.76 days, respectively at the first day of adult emergence.Our findings indicated that hybrid SC700 was unsuitable host and hybrid SC500 was suitable host for H.armigera.