سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از تنوع زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

Mehri Saffari – Associate professor, College of Agric-Univ. of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده:

Indigenous Knowledge (IK) is the knowledge that has been developedover time in a community mainly through accumulation of experiences andintimate understanding of the environment in a given culture; it can be onfarming tasks such as managing soil fertility, controlling weeds, pests anddiseases, soil preparations, planting dates and materials, harvesting and storingindigenous crops such as drug crops and also animals. Indigenous knowledgeshould be recorded and used to device innovative research for agriculturalresearchers, extension workers, development practioners, and environmentalist,for sustainable agriculture development and management of Kerman>s naturalresources. Conservation of the natural resources depends on human beings andtheir interaction with the environment which is very much related to indigenousknowledge that has been communicated and passed down from generation togeneration through family members and communities.