سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت الله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۹۸۰ صنعت گردشگری را در جهان به کلی متحول ساخته و باعث شده که این صنعت به عنوان یک صنعت بین المللی و بزرگترین تولید کننده مشاغل روی کره زمین در مقابل بسیاری از صنایع دیگر عرض اندام نماید ICT دارای ارتباط خاصی با گردشگری می باشد از یک طرف ICT موجب جهانی سازی و توسعه گردشگری میگردد و از طرف دیگر گسترش جغرافیایی و عملیاتی گردشگری تقاضای بیشتری را ایجاد می نماید که بایستی با استفاده از فناوری پیشرفته به آن پاسخ داد و از آنجا که گردشگری یک فعالیت به شدت متمرکز براطلاعات است اهمیت جمع اوری دسته بندی برازش و استفاده از اطلاعات و ارتباطات برای عملیات روزمره در صنعت مسافرت و جهانگردی به نسبت دیگر صنایع بسیار زیاد می باشد روش تحقیق توصیفی تحلیل و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای – اسنادی است.