سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

Kourosh Mozafari – Department of Electrical and computer EngineeringTarbiat Modares UniversityTehran, Iran
Nasrollah Moghadam Charkari – Department of Electrical and computer EngineeringTarbiat Modares UniversityTehran, Iran
Jalal A. Nasiri – Department of Electrical and computer EngineeringTarbiat Modares UniversityTehran, Iran
Saeed Jalili – Department of Electrical and computer EngineeringTarbiat Modares UniversityTehran, Iran

چکیده:

The aim of this paper is presentation of a new humanaction recognition framework. In the proposed framework, localspace-time features extracted by use of Harris detector algorithmand Histogram of Optical Flow (HOF). A new classifier based ontwo non-parallel hyperplanes called Twin Support VectorMachines (TWSVM) is used which is four times faster thanclassical SVM. According to the prior knowledge that two classesof human action recognition (jogging and running) are verysimilar and recognition of these classes are difficult, ahierarchical structure is used for better recognition. We appliedour method to KTH dataset to investigate the performance of theproposed action recognition approach. Our experimental resultshown that our approach improves state-of-the-art results byachieving 98.33%, 96.39% in case of leave-one-out and 10-foldcross validation.