سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مریم امامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عبدالرحیم پذیرا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سیدمرتضی امامی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵ سازمان د ارو و غذای امر یکاFDA) یک نظامنامه را برای بازرسی سلامت غذایی در فرآورده های دریایی و صنعت کشتاب ورزی تنظیم نمود . این سیستم جدیدHACCP نامیده شد که برای آنالیز خطرات و تعیین نقاط کنترل بحران طراحی گشت تا مشکلات سلامت غذایی را پیشگیری و کنترل نمایدHACCP یکی از مهمترین تکنیکها برای تشخیص و پیشگیری مشکلات حاصله از موارد بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی در مراحل فرآوری غذایی می باشد .از خطرات بیولوژیکی می توان به باکتریهای بیماریزا مثل سالمونلا، ای کولای اشاره نمود . از خطرات شیمیایی می توان به تاثیر آنتی بیو تیکهایی از قبیل کلرو مفنیک ل ، تنظیم کننده های رشد و هورمونها اشاره نمود . حضور چوب ، فلز و شیشه از خطرات فیزیکی محسوب می شوند. ارگانیسها و یا سموم بیماریزا ممکن است در ماده خام وجود داشته باشند و یا ممکن است پس از برداشت ، محصول را آلوده نمایند ، لذا لز وم دقت در تمام مراحل تولید ، صید ، فرآوری ، نگهداری ، جابجایی ، توزیع احساس می گردد . این فعالیتها باید بر روی موارد زیر متمرکز شوند: – استفاده از آنتی بیوتیکها و سایر مواد شیمیایی – شناسایی منابع و نقاط ویژه آلودگی های باکتریایی در حین عملیات تولید و فرآوری – عامل بالقوه یا بقای موجودات ریز زنده در فرآورده های آبزی پروری