سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام راستگو – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
محمد رفیعی –
مجتبی دهقانی –

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات مهمترین نقش را درمدیریت بحران ایفا می کند هم اکنون بیشتر سیستمهای موجود برای رفع حریق براساس تجربیات انسانی و روشهای آزمون و خطا هستند دراین مقاله طراحی سیستمی هوشمند براساس روش چندعاملی با عنوان fmaes درمدیریت بحران ارایهشده است براساس این طرح با وقوع یک حریق درکوتاه ترین زمان بهترین مراکز آتشنشانی و آمبولانس از لحاظ فاصله میزان ترافیک درصد آمادگی و نحوه عملکرد آنها درماموریت های قبلی به محل اعزام می شوند روند انتخاب بصورت هوشمند و براسا س معیارها ی دقیق و بروز صورت میپذیرد همچنین عاملهایی مانند ترافیک برآورد وضعیت آمادگی GIS وبررسی عملکرد و هدایت کننده نقش اصلی را ایفا می کنند طراحی با هدف پیاده سازی برروی سخت افزارهای قابل پیکربندی مجدد FPGA انجام شده است این سیستم هوشمند قابل پیاده سازی برروی گره هایی با سخت افزار FPGA درسطح شهر به خصوص نزدیک به مراکز مهم و حیاتی می باشد.