سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی سلطانی – استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
سیدمحمدصادق پوریزدان پرست – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز
سیدمحمدرضا حسینی مطلق – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز
سینا عطایی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از روشها و مدلهای اقتصادی جهت مدیریت بهینه هزینه و درآمد شهرداری ها و توسعه شهری بیش از نیم قرن است که بصورت جدی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته است. مقاله حاضر به معرفی تکنیک ارزیابی بازتاب های مالی (Assessment, FIA Fiscal Impact) توسعه های جدید شهری، می پردازد. در نگاه کلی، FIA نه تنها تخمینی از عواقب مالی ناشی از توسعه فیزیکی ارائه می دهد بلکه قادر است در جهت دستیابی به منابع درآمدی پایدار و جبران بخشی از هزینه های شهرداری ها در توسعه های جدید شهری، مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا به تعریف اصطلاحات مرتبط و معرفی انواع مدلهای قابل استفاده و مزایا و محدودیت های آنها و نیز کاربردهای هر کدام پرداخته می شود. سپس با ارائه مثالهای عددی جزئیات اعمال روش تشریح می شود. در پایان مزایا، محدودیت های FIA بیان می شود.