سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الناز حسین زاده – کارشناسی ریاضی گرایش دبیری
مهناز نیکورای – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
مرتضی نیکورای –
مرتضی حسین زاده –

چکیده:

مقادیر missing در ورودی، خروجی نمیتوان توسط داده اصلی مدل های تحلیل پوششی DEA بحث کرد. در این مقاله روشی بر اساس DEA بازه ای که ارزیابی واحدها با مقادیر missing با واحدهای دیگر به وسیله های داده های قطعی موجود را اجازه می دهد. مقادیر missing توسط بازه در مقادیر مجهولی که مناسب هستند جابه جا شده اند. کران های ثابت بازه ها به کاربرد بستگی دارند می توانند با استفاده ی آماری یا تکنیک تجربه برآورد شوند. برای واحدهایی با مقادیر missing مدهایی که قادر به تعیین یک کران بالا و پایین برای نمره ی کارایی هستند مطرح شده است. تحلیل کارایی بوسیله برآورد مقادیر جدید برای بازه ی حدود آغازی که ممکن است به واحد کارایی برگردد بیشتر توسعه داده می شود. متالوژی مطرح شده توسط کاربردی در ارزیابی های کارایی مجموعه ای از مدارس دولتی درجه دو یونان با تعدادی از مقادیر missing که در برخی از ورودی ها و خروجی ها ظاهر می شوند شرح داده شده است.