سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهناز نیکورای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گر
هانیه فخیم حاجی آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گر
الناز حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مرتضی نیکورای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در اقتصاد امروز جامعه تحلیل های عملکرد در جذب خدمات صنعتی پیش از پیش مورد توجه است. روش تحلیل پوششی داده ها DEA قبلی به یک محیط اجرائی ثابت نیاز دارد. اگر چه در حقیقت احتیاج به یک ارزیابی واحد میان محیط های مختلف موجود است. این حقیقت روش های قدیمی بکارگیری تئوری DEA برای موارد جهان- حقیقی که معیار در سراسر ناحیه می تواند مهم باشد این مقاله منطق فازی در فرمول بندی DEA برای مقدار بحث با متغیرهای محیط است بطوریکه عملکرد شعبه های بانک از ناحیه های مختلف تعیین شده باشد مقایسه درون- ایالتی و میان ایالتی بر مبنای نتایج DEA فازی تعیین شده است. این نتایج همچنین با نتایج تحلیلی DEA قبلی نیز مقایسه شده اند.