سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

Ali A. Mortazavi – PhD Department of Civil Engineering, Power and Water University of Technology(PWUT), Tehran, Iran
Ali Noorzad – Ph.DDepartment of Civil Engineering, Power and Water University of Technology(PWUT), Tehran, Iran
Mostafa Jalal – M.Sc. Department of Civil Engineering, Power and Water University of Technology(PWUT), Tehran, Iran

چکیده:

Rheological, mechanical and transport properties of high performance selfcompacting concrete (HPSCC) mixes with different cement contents and fly ashpercentages are studied in this research. Different HPSCC mixtures were investigated with cement content of 400, 450 and 500 kg/m3 and fly ash percentages of 5, 10 and15%. In order to achieve an enhanced durability, the aggregates grading curve was modified and improved based on Power 0.45 grading curve. For better understandingof fly ash effect and comparison purposes, a constant w/b (0.38) was used. Therheological properties were observed through slump flow time and diameter and VFunnelflow time. Mechanical properties including compressive and splitting tensilestrength were determined at 7, 28 and 90 days. Water permeability of the mixtures was investigated using water absorption and capillary absorption tests. The resultsshowed a desirable improvement in rheological properties and the compressive strength improved by about 10% for 15% fly ash at 90 days. A relatively significantimprovement was also considered in permeability properties by increasing the fly ashpercentage and binder content, especially at higher ages