سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

Safdar Don·i – M.Sc Student, Depaliment of Animal Science, Khorasgan Branch
Sayed Ali Tabeidian – Assistant Professor, Department of Animal Science, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
majid Toghyani –
Rahman Jahanian – Assistant Professor, Depruiment of Animal Science, College of Agriculture

چکیده:

The present trial was conducted to investigate the effect of grape pomace on blood biochemical parameters in broiler chicks. A total of 450 day-old mixed sex broiler chicks (Ross 308) were randomly allotted to 6 dietruy treatments with 5 replicates of 15 birds in a completely randomized design. Dietary treatments consisted of a control diet and diets contain in 3, 6, 9, 12 and 15% grape pomace which fed during a 39 d trial period. At 25 and 42 days of age, sera srunples were analyzed to quantify triacylglycerol, cholesterol, and high- (HDL) and low- (LDL) density lipoproteins concentrations. At day 29 of age, the highest concentrations of total triacylglycerol were allotted to control-supplemented birds and least values for15% grape pomace birds (P<0.01). Also, there was significant (P<0.05) difference between experimental groups in the light of sera concentrations of LDL in blood samples, so that grape pomace led to decrease in LDL concentration and controldiet increased LDL contents of semm srunples. while At day 49 of age, there was significant (P<0.05) difference between experimental groups in the light of sera concentrations of HDL in blood samples, so that grape pomace led to increase in HDL concentration and control-diet reduced HDL contents of sennn samples. From the present results, it seems that dietruy utilization of grape pomace could improve lipid and lipoprotein profiles of blood