سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

MOSTAFA ESFAHANI ZADEH –

چکیده:

InthispaperwestateandprovedelocalizedMorsetypeinequalitiesforMorsefunctions aswellasforcloseddi?erential1-forms.TheseinequalitiesinvolvedelocalizedBettinumbers.Asanimmediateconsequence,weprovethevanishingofdelocalizedBettinumbersofmanifoldsfiberingoverthecircleunderavanishingconditiononthedelocalizingconjugacyclass.