سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز مساح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد کریم زاد شریفی –
تورج ذریه صابری وند –

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتری لازمه یک کسب و کار موفق درروزگار رقابتی کنونی است و عرصه بهداشت و سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیست از طرفی مراقبت های بهداشتی مداوم درجهت حفظ سلامت شهروندان نیز ازجمله نیازهای جوامع آمروزی درجهت افزایش کیفیت زندگی سلامت محور کاهش هزینه های درمان و افزایش امید به زندگی درمیان شهروندان محسوب می شود از سوی دیگر درایران برتعداد دانش آموختگان رشته های پزشکی هرروز افزوده می شود و رقابت برای حضور دربازار کار بیشتر می شود این مقاله برراهگشا بودن اجرای سیستم های CRM سلامت برای نظام بهداشتی ایران درشرایط جدید تاکید م یکند و یک چارچوب اولیه برای CRM سلامت مناسب برای پزشکان منفد حلقه پزشکان همکار و همچنین برای بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی پیشنهاد می دهد این تحقیق اجرای سیستم CRM سلامت را به عنوان یک استراتی برد – برد برای مردم جامعه پزشکی و نیز نظام بهداشتی کشور ارزیابی م یکند.