سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی آزادوار – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج، جیرفت،
سمیه رنجبر – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج، جیرفت
موسی نجفی نیا – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج، جیرفت،
کوچکعلی روشان – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج، جیرفت،

چکیده:

Citrus ) قبلا به عنوان عامل بیماری جاروک لیموترش Candidatus phytoplasma aurantifolia از ایران گزارش شده است. درحال حاضر تقریبا (Citrus paradisi) و گریپ فروت (Citrus sp.) بکرایی ،(aurantifolia L.تمامی باغات لیموترش استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان به این بیماری مبتلا هستند. این بیماری روی سایردر (Citrus medica L) ارقام مرکبات در ایران گزارش نشده است. در سال ۱۳۸۹ علائم جاروک روی تعداد درخت بالنگبرخی از باغات مرکبات جنوب استان کرمان، ایران مشاهده شد. استخراج اسید نوکلئیک از رگبرگ میانی درختان بالنگ دارایعلائم جاروک، درختان بالنگ سالم بدون علائم (شاهد منفی) و درختان لیموترش دارای علائم جاروک (شاهد مثبت) انجام گرفت.،R16F2n/R16R و ۲ P1/P با استفاده از جفت آغازگرهای ۷ (nested PCR) در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ایباند با اندازه مورد انتظار در نمونه های بالنگ و لیموترش دارای علائم جاروک تکثیر شد. در نمونه های بالنگ سالم این باند تکثیردر تمام نمونه ها یکسان و شامل ۱۲۵۰ جفت باز بود که ۹۹ % تشابه با توالی PCR نشد. توالی نوکلئوتیدی باند حاصل ازنشان دادند. این اولین گزارش از آلودگی طبیعی بالنگ به فیتوپلاسما در Ca. phytoplasma aurantifolia نوکلئوتیدیایران است.