سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – گروه کامپیوتر ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
میترا اصغری وایقان – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

شیو ههای نمایش و تحلیل فرایندها که روشهای مدل سازی فر ایندهای کسب و کار ٣ خوانده می شوند، از مهم ترین عوامل موثر در موفقیت یک پروژه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار هستند. مدل سازی فرایندها فعالیتی است که توسط تحلی لگران فرایندها و به منظور استخراج فرایندهای موجود و نمایش فرایندهای جدید در تمام متدولوژ یها و استراتژی های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین فعالیتی تحلی لگران از ابزارهای مدل سازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می کنند.روشهای معمول مد لسازی فرایندهای کسب و کار شامل REAL ،RAD ،IDEF1X ،IDEF1 ،IDEF0مدل سازی پویا، مدل سازی شئ گراMAIS و AIمی باشد.