ژانویه 11

philosophy

 

پوشش موضوعی: زیبایی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق، منطق، متافیزیک، دروس مختلف فلسفه، آموزش، زبان، علوم سیاسی، مذهب، باستان شناسی، علوم و جامعه شناسی .

تعداد رکورد : ۴۳۶۵۴۵

پوشش زمانی: ۱۹۴۰-

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی: این پایگاه ، مرجعی بین المللی در زمینه فلسفه همراه با اطلاعاتی از نویسندگان و کتاب های منتشر شده از کشورهای آمریکا، انگلیس، اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین و ژاپن و نیز تحقیقات دانشمندان در ۱۵ موضوع فلسفی که بیش از ۵۷۰ مجله از ۴۳ کشور دنیا پوشش می دهد . چکیده های مقالات توسط نویسندگان مقالات تدوین می شود.

معادل چاپی: The Philosopher’s Index

تهیه کننده: Philosopher’s Information Center

برای ورود به پایگاه Philosopher’s Index بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

  http://philindex.org/searching-online

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

:::::::: دانلود راهنمای این پایگاه :::::::

رای مشاهده ویدئوی آموزشی این پایگاه به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

نظر دهید