برخی از مشتریان ما : دانشگاه صنعتی اصفهان ، شرکت نفت پارس ، شرکت مهرتاش و ده ها هزار دانشجو . . .

Tag Archives: آشنایی با پایگاه اطلاعاتی GreenFILE

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی GreenFILE

Greenfile

پایگاه اطلاعاتی GreenFILE اطلاعات پژوهشی در مورد تمام جنبه های تأثیر انسان بر محیط زیست را ارائه می دهد. مجموعه عناوین علمی، دولتی و عمومی این پایگاه مطالبی درباره اثرات زیست محیطی افراد، شرکت ها و دولت های محلی/ ملی و آن چه را در هر یک از این سطوح برای به حداقل رساندن این اثرات می توان انجام  داد، می باشد. GreenFILE ارتباطات بین محیط زیست و انواع مختلف رشته هایی مانند کشاورزی، آموزش و پرورش، حقوق، بهداشت و تکنولوژی را ترسیم می کند.

پوشش موضوعی: تغییر آب و هوای جهانی، ساختمان سازی سبز، آلودگی، بازیافت، انرژی های تجدید پذیر، کشاورزی پایدار

پوشش زمانی: ۱۹۹۹ تا کنون (متن کامل ۹۱۰۰ رکورد)- ۱۹۱۳ تا کنون (چکیده نویسی و نمایه سازی ۶۱۲,۰۰۰ رکورد)

پوشش جغرافیایی: جهانی

دوره روزآمد سازی: ماهانه

مخاطبان: عموم مردم، دانشجویان و پژوهشگران

ناشر:
 EBSCO


پلتفرم جستجو: EBSCOhost

آدرس های اینترنتی: 

دانلود فایل راهنمای این پایگاه:

::::::: دانلود راهنمای پایگاه ::::::