آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Health Business FullTEXT

health_business

پوشش موضوعی: امور مالی، مدیریت تجهیزات بهداشت و درمان، مقررات بهداشت و درمان، بازاریابی، تأمین نیرو

پوشش زمانی: ۱۹۸۵ تا کنون

پوشش جغرافیایی:
 جهانی

دوره روزآمدسازی: روزانه

نوع منابع: مقالات مجلات

نوع اطلاعات: متن کامل+ چکیده

تعداد مجلات تحت پوشش: ۱۳۰ مجله معتبر و شناخته شده حوزه کسب و کار سلامت


نمونه مجلات: H&HN: Hospitals & Health Networks, Health Management Technology, Modern Healthcare

مخاطبان: مدیران و اداره کنندگان بیمارستان ها

معادل چاپی: ندارد

تهیه کننده: ابسکو (EBSCO)- زیر مجموعه ای از Health Business™ Elite

پلتفرم جستجو: EBSCOhost

برای جستجو در این پایگاه روی لینک زیر کلیک نمایید:

لینک دسترسی

  ::::::  دانلود فایل راهنمای این پایگاه  :::::::