Greenfile

پایگاه اطلاعاتی GreenFILE اطلاعات پژوهشی در مورد تمام جنبه های تأثیر انسان بر محیط زیست را ارائه می دهد. مجموعه عناوین علمی، دولتی و عمومی این پایگاه مطالبی درباره اثرات زیست محیطی افراد، شرکت ها و دولت های محلی/ ملی و آن چه را در هر یک از این سطوح برای به حداقل رساندن این اثرات می توان انجام  داد، می باشد. GreenFILE ارتباطات بین محیط زیست و انواع مختلف رشته هایی مانند کشاورزی، آموزش و پرورش، حقوق، بهداشت و تکنولوژی را ترسیم می کند.

پوشش موضوعی: تغییر آب و هوای جهانی، ساختمان سازی سبز، آلودگی، بازیافت، انرژی های تجدید پذیر، کشاورزی پایدار

پوشش زمانی: ۱۹۹۹ تا کنون (متن کامل ۹۱۰۰ رکورد)- ۱۹۱۳ تا کنون (چکیده نویسی و نمایه سازی ۶۱۲,۰۰۰ رکورد)

پوشش جغرافیایی: جهانی

دوره روزآمد سازی: ماهانه

مخاطبان: عموم مردم، دانشجویان و پژوهشگران

ناشر:
 EBSCO


پلتفرم جستجو: EBSCOhost

آدرس های اینترنتی: 

لینک دسترسی

دانلود فایل راهنمای این پایگاه:

::::::: دانلود راهنمای پایگاه ::::::