arxiv

پوشش موضوعی: یک آرشیو دسترسی آزاد حاوی پیش از چاپ و پس از چاپ مقاله های علمی در حوزه های فیزیک، ریاضیات، علوم غیرخطی، علوم کامپیوتر، زیست شناسی و آمار می باشد.

پوشش زمانی: ۱۹۹۶-

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی+چکیده+تمام متن

تعداد رکورد: ۵۸۴۷۶۰ رکورد.

تهیه کنندگان: دانشگاه کرنل و بنیاد ملی علوم  National Science Foundation

رای ورود به پایگاه arXiv بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 http://www.arxiv.org


برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

:::::::  دانلود راهنمای پایگاه ::::::::

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پایگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید: