معرفی کوتاه

شرکت سها سافت ایران پدیا با هدف تسهیل گسترش علم و علوم اکادمیک در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردیده است. هدف شرکت ارائه راه حل ها و برنامه های کاربردی  و   دسترسی کامل به منابع علمی در این حوزه می باشد. ما ارائه اکانت هایی با کیفیت و مطابق با  بهترین دانشگاه های  دنیا، و همچنین رضایت کاربران را وظیفه اصلی و هدف اولیه خود می دانیم.

دیدگاه ما:

همواره توان پژوهشی  پیش زمینه لازم جهت پیشرفت انسان بوده است. این منابع و پسشرفت ها تنها از راه جستجو و تحقیق بیشتر بدست نمی آید، بلکه مدیریت اکادمیک و دسترسی به منابع علمی ضروری می باشد.

گت پیپر راه حل شرکت سها سافت ایران پدیا  به منظور تسهیل در گسترش علم و پیشرفت هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران  می باشد.