اکتبر 24

شما نشسته در صندلی راحت خود را هنگامی که شما یک اخطار بر روی صفحه نمایش کامپیوتر شما. کم قدرت. هر چه، شما باید پنج قدرت درصد در سمت چپ، و شما درست در وسط از گرفتن بیت کوین است. این payday در، کودک است. هیچ چیز احتمالا می تواند به اشتباه.

این زمانی است که آن اتفاق می افتد. بدترین چیز ممکن است.

کامپیوتر شما خاموش است!

قلب خود را شروع می شود تپش. چرا من شارژر من دریافت و شارژ کامپیوتر من؟ چه کار کنم؟ من هنوز هم گرفتن بیتکوین من؟ آیا من تنها نیمی از بیتکوین دریافت کنم؟ آیا من با پلیس تماس بگیرید. اوه خدای من!

خب، اول از همه، به پلیس پاسخ نیست، اما قطعا تبدیل کامپیوتر شما دوباره و بله، شما در حال گرفتن تمام Bitcoins خود را. در واقع، آن مهم نیست که اگر کامپیوتر شما روشن یا خاموش در وهله اول به دلیل این چیزی است که بیت کوین متفاوت از همه اشکال دیگر ارز در جهان را می سازد. هیچ چیز فیزیکی در مورد بیت کوین در همه وجود دارد. شما می توانید bitcoins در بالای یک میز پشته نیست. شما نمی توانید از دست دادن فیزیکی بیتکوین. شما می توانید هر چیزی از لحاظ جسمی به دلیل آن یک دارایی های تمام دیجیتال است. بنابراین متاسفانه، شما همچنین می توانید آن باران در باشگاه با Bitcoins است.

اما این فقط یکی از دلایل Bitcoin اخبار ارز متفاوت است. حتی اگر کامپیوتر شما ممکن است خاموش شده است، بیتکوین به کیف پول خود را ارسال نمی کند زیرا آنها حتی تغییر محل و یا مالکیت است. هر دو از این در دفتر کل عمومی برگزار می شود. هنگامی که شما ارسال و یا دریافت بیتکوین، این است هر دریافت واقعی نیست و یا ارسال اتفاق می افتد وجود دارد. این شرایط فقط برای کسانی که ناآشنا با چگونه کار می کند بیت کوین به تصویب رسید.

بنابراین در حال حاضر که شما می دانید که همه چیز در حال رفتن به خوب، ما به شما برخی از پیشنهادات است. نخست، حتی اگر کامپیوتر شما نیازی به در می شود برای گرفتن Bitcoins خود را، کیف پول Bitcoin اخبار خود را می کند نیاز به از طریق بلاکچین روز می شود. بنابراین انجام این کار در حال حاضر اگر شما در حال حاضر نیست. پس از آن، شما آزاد هستید به هر آنچه که شما با Bitcoins خود را می خواهید می باشد. فقط مطمئن شوید که شما حفظ کامپیوتر شما شارژ می شود.

 

وارد سایت سفارش بیتکوین شوید

اکتبر 22

79d6571e21f6e242a1dbe489e02ecbc7

You’re sitting on your comfy chair when you get a notice on your computer screen. Low power. Whatever, you have five percent power left, and you are right in the middle of getting Bitcoin. It’s payday, baby. Nothing can possibly go wrong.

That’s when it happens. The worst possible thing.

Your computer is turned off!

Your heart starts pounding. Why didn’t I get my charger and charge my computer? What do I do? Am I still getting my Bitcoins? Do I only get half of my Bitcoins? Do I call the police? Oh my god!

Well, first of all, do not call the police, but definitely turn your computer on again and yes, you are getting all of your Bitcoins. In fact, it doesn’t matter if your computer was on or off in the first place because that is what makes Bitcoin different from all of the other forms of currency in the world. There’s nothing physical about bitcoin at all. You can’t stack Bitcoins up on top of a desk. You can’t physically lose Bitcoins. You can’t do anything physically because it’s an entirely digital asset. So unfortunately, you also can’t make it rain at the club with Bitcoins.

But that is just one of the reasons Bitcoin is a distinct currency. Even though your computer might have been turned off, Bitcoins are not sent to your wallet since they do not even change location or ownership. Both of these are held on the public ledger. When you send or receive Bitcoins, there’s isn’t any actual receiving or sending happening. These terms were just adopted for those unfamiliar with how Bitcoin works.

So now that you know that everything is going to be okay, we do give you some suggestions. First, even though your computer does not need to be on to get your Bitcoins, your Bitcoin wallet does need to be updated through Blockchain. So go do that right now if you have not already. After that, you are free to whatever you want with your Bitcoins. Just make sure you keep your computer charged.