اشنایی با پایگاه اطلاعاتی IET

logo (1)

 

انستیتو مهندسی و تکنولوژی IET از به هم پیوستن Institution of electrical EngineersوInstitution of incorporated Engineers شکل گرفته است. فعالیت های IET شامل فعالیت های حرفه ای در زمینه های برق، الکترونیک، کامپیوتر، مهندسی ساخت و تولید و تهیه استانداردهای کیفی و کمی و چاپ و نشر منابع اطلاعاتی می باشد. این موسسه در زمینه فعالیت خود در اروپا رده اول و در دنیا دارای مقام دوم است.

برای ورود به پایگاه IET بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://www.theiet.org

 برای ورود به کتابخانه دیجیتال این پایگاه (IET Digital Library) بر روی لینک  زیر کلیک نمایید:

http://www.digital-library.theiet.org

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه و کتابخانه دیجیتال آن بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :