برای ارزیابی کار تحقیقاتی انجام شده، مهم ترین پارامتر، اعتبار مجله ای می باشد که مقاله در آن چاپ شده است. وزارت علوم ایران برای جلوگیری از سوء استفاده افراد و مجلات و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه محققین، لیستی از مجلات معتبر جمع آوری کرده و در اختیار عموم قرار داده است. همیشه صحبت از لیست سیاه مجلات وزارت علوم بوده است ولی متاسفانه صحت و سقم وجود این لیست مشخص نیست و چنانچه چنین لیستی وجود داشته باشد در اختیار عموم قرار نمی گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت لیست سیاه وجود خارجی ندارد. به بیان ساده تر، وزارت علوم ایران، لیستی از مجلات در سطوح علمی مختلف، مانند علمی پژوهشی و آی-اس-آی دارد که در صورتی که مجله مورد نظر در این لیست باشد تایید می شود و چنانچه نباشد تایید نمی شود.این مضوع در مورد بنیاد ملی نخبگان نیز صادق می باشد. لذا بهترین راه، برای اعتبار سنجی مجلات آی-اس-آی ISI (البته برای مراجع داخلی) بررسی حضور و یا عدم حضور آن در لیست مجلات معتبر وزارت علوم می باشد. در زیر مسیر دانلود این لیست ها از دانشگاه امیرکبیر قرار گرفته است تا صحت آن لااقل از طرف یک دانشگاه تایید شده باشد.