از آنجایی که راهنماهای موجود برای نحوه ی آرایش و چیدمان رفرنس ها و منابع هر چند سال یکبار به روز رسانی می شوند، دانشجویان در برخی از موارد با سوالات جدیدی مواجه می شوند که یافتن پاسخ آنها و مثال های کاربری برای آنها سخت است.

به عنوان مثال چنانچه بخواهیم از فیس بوک، تویتر و یا یوتیوب منابعی را ذکر کنیم، این کار چگونه باید انجام شود؟

در اینجا به معرفی چند پایگاه مرجع جهت یافتن پاسخ هایی برای این سوالات جدید می پردازیم.

۱- Twitter
APA
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-ii.html

MLA
http://www.mla.org/style/handbook_faq/cite_a_tweet

Chicago
http://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0164.html

۲- You Tube:
APA
http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-create-a-reference-for-a-youtube-video.html

Chicago
http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch14/ch14_sec280.html

۳- Facebook
APA
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-ii.html

Chicago
http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch14/ch14_sec245.html