پایگاه اطلاعاتی بازرگانی و مدیریت ABI/INFORM
abi

پوشش موضوعی: حسابداری، بانکداری، کامپیوتر، اقتصاد، منابع انسانی، مدیریت، روش های مدیریتی، تجارت، بودجه، ارتباطات راه دور، ارتباطات رادیویی، حمل ونقل

تعداد رکورد: بیش از ۲/۵ میلیون

پوشش زمانی:  ۱۹۷۱-

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده + متن کامل ( از ۱۹۹۱-)

منابع اطلاعاتی: این پایگاه امکان دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ مجله تجارت و مدیریت از سراسر جهان و نیز امکان دسترسی به ۵۵۰ مجله از ۲۰۰۰ مجله به صورت تمام متن را فرآهم می کند.

تهیه کننده: ProQuest

 برای دسترسی به پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید ABI/Inform:

 لینک دسترسی

برای دانلود فایل حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

::::: دانلود راهنمای این پایگاه :::::

برای مشاهده ویدئوهای آموزشی این پایگاه به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 لینک ۱